Urban SINQ stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl

STADSE WAARMAKERS

Het team van het Leidse Urban Sinq zijn bedenkers en waarmakers van stedelijke plekken waar maatschappelijke betekenis en economische waarde samen optrekken en groeien. Waar mensen zich met elkaar en de omgeving kunnen verbinden en zich onderdeel voelen van een samenhangend geheel: een wijk, een stadsdeel, een stad. Plekken waar mensen zich gezonder en gelukkiger voelen in wonen, werken en verblijven.

STICHTING GEZONDE GEBIEDSONTWIKKELING

Urban sync hecht waarde aan de nauwe samenwerking met gemeenten, partners en belanghebbenden. Zo is men drukdoende de Stichting gezonde gebiedsontwikkeling. Bestaande uit een collectief van experts vanuit diverse hoedanigheden die gezamenlijk werken aan een functionele methodiek om de stad een gezonde plek te maken. Het Groene Loket is onderdeel van het kernteam.