Groendak subsidie Amsterdam

Amsterdammers en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Goed voor milieu, klimaat en waterafvoer. 

In Amsterdam regent het harder en meer dan in andere delen van Nederland. Dat zorgt voor problematieken omdat het ‘oude’ rioolsysteem de toenemende waterdruk niet meer aan kan. Verstedelijking (meer gebouwen) helpt daar niet bij.

Wij ondersteunen kosteloos bij de aanvraag. Neem contact op.

Tijd voor meer groen daar waar er nog plek is. OP HET DAK.

Hoe zit het met de voorwaarden?

  • Een groen dak moet een op­per­vlak van 30 m2 of meer heb­ben. Is uw dak klei­ner dan 30 m2?
  • Het is ook mogelijk om met anderen, zoals de buren een gebundelde aanvraag in te dienen.
  • Het groe­ne dak kan mi­ni­maal 30 li­ter wa­ter per m2 op­slaan met onze sedummixmatset 40 mm zit je goed..
  • Het gaat om een be­staand object van minimaal 5 jaar oud.
  • Werkzaamheden starten pas na ontvangst be­sluit van de ge­meen­te.
  • Soms is een ver­gun­ning no­dig. U moet hier­over zelf con­tact op­ne­men met de af­de­ling Ver­gun­nin­gen van uw stads­deel.

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D

Subsidie voor groene daken in Amsterdam - Cobouw.nl