Doelstelling

Het groene loket stimuleert vergroening in de steden, om zo wateroverlast ontstaan door hoosbuien te adresseren en verkoeling mede door de aanleg van groene daken. Het informatieplatform stimuleert consumenten om de leefomgeving te verduurzamen en brengt biodiversiteit terug in de leefomgeving. Er wordt onvoldoende of onjuist informatie gecommuniceerd naar de consument. Over de noodzaak, mogelijkheden en aandachtspunten. Door de inzet van promotiecampagnes, activiteiten en nauwe samenwerking met belanghebbenden, waaronder bewoners, scholen, gemeenten en duurzame initiatiefnemers maken wij samen met onze partners het verschil.

De winkel

Onze shop biedt een aantal basisproducten om te starten met “vergroenen” en het regenbestendig maken van de leefomgeving. Soms is het belangrijk om dan van het juiste advies te worden voorzien waar het gaat om de dakconstructie, de conditie van de dakbedekking, het type groendak en de subsidievoorwaarden. Wil jij aan de slag bekijk dan ons aanbod in de shop of vraag advies op maat.

Partners

Afhankelijk van de grote van het vergroeningsproject kan het verstandig zijn een erkend bedrijf in te schakelen. Wij brengen je in dat geval graag in contact met erkende leveranciers en treden op als projectbegeleider.

Vrienden van

Bewustwording is belangrijk om een beweging te creeren van onderaf. Dat kan alleen door samenwerking en het inschakelen van de juiste partnerplatformen. Zo is Het Groene Loket aangesloten bij: