Doelstelling

 

Het Groene Loket richt zich op het vergroenen, verkoelen en regenbestendig maken van de leefomgeving, samen met bewoners. Bewustwording en ondersteuning spelen daarbij een belangrijke rol. Het Groene Loket richt haar communicatie met namen op informatie voorziening, begeleidt bij initiatieven en verzorgt de (eigen) aanleg van groene daken bij bewoners(groepen).

Het Groene Loket is opgericht door kartrekker Tamara van Dijk, samen met haar (kennis)partners, bewoners, ambassadeurs en begroeners werkt zij aan de doelstelling om Nederland klimaat en daarmee regen-, hitte- en toekomstbestendig te maken.

 

“Bewoners zijn zich niet bewust van de noodzaak en mogelijkheden om de problematieken ontstaan door klimaatsverandering te adresseren. Groene daken bieden een betaalbare en laagdrempelige productoplossing.

Werken aan een klimaatbestendig NL

Door de inzet van promotiecampagnes, activiteiten en nauwe samenwerking met belanghebbenden, waaronder bewoners, scholen, gemeenten en duurzame initiatiefnemers maken wij samen met onze partners het verschil. 

Het Groene Loket begeleidt bewoners bij wijkinitiatieven en ondersteunt gemeenten bij de activatie van bewoners.

Groendak aanleg

Het Groene Loket ondersteunt bewoners bij de aanvraag en eventuele aanleg van groene daken. En attendeert hen op de subsidiemogelijkheden bij de gemeenten en waterschappen. 

Naast de verzorgde aanleg geven wij ook advies over toepasbaarheid van het groendak en eventueel verzorgen we het dakherstel.

 

Het Groene Loket in de media

Partners & Leveranciers

Wij werken samen met diverse erkende partners verspreid over Nederland en zorgen zo voor de kwalitatieve aanleg van jouw groendak. Het Groene Loket treed op als verbinder en begeleidt de diverse trajecten.

Bewustwording is belangrijk om een beweging te creëren van onderaf of eigenlijk bovenaf. Dat kan alleen door samenwerking en het inschakelen van de juiste partnerplatformen. Zo is Het Groene Loket aangesloten bij: