De meeste gemeenten en waterschappen stimuleren het inrichten van een regenbestendige leefomgeving met mooie subsidie voor groene daken, regentonnen en het vervangen van tegels voor groen. Toch lijken we niet snel genoeg te gaan en zijn de subsidiepotten soms nog lang niet leeg en andere juist te snel leeg. Hoe kun je onderzoeken waar de potentie in jouw regio ligt. Op welke gebieden wil je de aandacht focussen en hoe creëer je beweging. Het Groene Loket activeert en begeleidt bewoners bij o.a. de aanschaf van groene daken en biedt een podium aan regionale initiatieven en partners, op landelijk niveau. Kom met ons in gesprek en ontdek hoe wij als projectleider en aanbieder kunnen ondersteunen bij de communicatie doelstellingen en het adresseren van de problematieken.

Hittestress & regenwaterproblematieken

Iedere gemeente ervaart zijn eigen regenwaterproblematieken. Zo kun je spreken over wateroverlast en wateronderlast. Bewoners zijn zich vaak niet bewust van de oorzaak van de volgelopen straten of dorre plekken in de bermen. Zeker in de grotere dichtbebouwde steden ervaart men steeds meer hitte-stress niet wetende dat meer groen verkoeling brengt. Het creëren van bewustwording is daarbij dé oplossing.

Bewonersactivatie

Het Groene Loket zet zich in om bewoners de stimuleren en activeren te werken aan een groene, koele en regenbestendige leefomgeving. Het aanleggen van geveltuintjes, meer groen in de tuin en groene daken brent vele voordelen voor de bewoners en de stad.

Alleen financiële prikkels zijn niet genoeg

  • Bewoners weten vaak niet dat er subsidies of kortingen bestaan voor klimaatadaptieve maatregelen. Advies: vergroot de effectiviteit van financiële prikkels door er explicieter met bewoners over te communiceren.
  • Bewoners lijken snel bereid te zijn om zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast.
  • Het helpt om de sociale normen rondom klimaatadaptatie te benadrukken: als andere mensen maatregelen nemen, voelen mensen zich eerder gemotiveerd om het ook te doen.
  • Meer interesse leidt niet automatisch tot meer aanvragen voor een subsidie of korting. Dat kan komen doordat de experimenten zijn uitgevoerd tijdens de coronacrisis of doordat bewoners het aanvraagproces te complex vinden.
  • BRON: Ruimtelijkeadaptie.nl

Het Groene Loket

In samenwerking met de gemeenten en onze partners ondersteunt Het Groene Loket daar waar gewenst. Zo organiseren wij informatie avonden, bouwen wij activatiecampagnes op en gaan wij het gesprek aan met lokale spelers om de specifieke problematieken inzichtelijk te krijgen en adresseren. Met als doel samen met bewoners(groepen) aan de slag te gaan.

Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van het regenwater, i.c.m. groendak /regentonnenactie. Niets is mooier wanneer bewoners samen met gemeenten aan de slag gaan. Eenmaal enthousiast zien wij dat de bewoners de ambassadeurs worden en dit voor een geweldige versnelling kan zorgen.

Ga aan de slag!

Weten wat Het Groene loket voor jouw gemeente kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en start het gesprek!