Hittestress & regenwaterproblematieken

Iedere gemeente ervaart zijn eigen regenwaterproblematieken. Zo kun je spreken over wateroverlast en wateronderlast. Bewoners zijn zich vaak niet bewust van de oorzaak van de volgelopen straten of dorre plekken in de bermen. Zeker in de grotere dichtbebouwde steden ervaart men steeds meer hitte-stress niet wetende dat meer groen verkoeling brengt. Het creëren van bewustwording is daarbij dé oplossing.

Bewonersactivatie

Het Groene Loket zet zich in om bewoners de stimuleren en activeren te werken aan een groene, koele en regenbestendige leefomgeving. Het aanleggen van geveltuintjes, meer groen in de tuin en groene daken brent vele voordelen voor de bewoners en de stad.

Het Groene Loket

In samenwerking met de gemeenten ondersteunt Het Groene Loket daar waar gewenst. Zo organiseren wij informatie avonden, bouwen wij activatie campagnes op en gaan wij het gesprek aan met lokale spelers om de specifieke problematieken inzichtelijk te krijgen en adresseren. Met als doel samen met bewoners aan de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van het regenwater i.c.m. groendak /regentonnen actie. Niets is mooier wanneer bewoners samen met gemeenten aan de slag gaan. Eenmaal enthousiast zien wij dat de bewoners de ambassadeurs worden en dit voor een geweldige versnelling kan zorgen.

Ga aan de slag!

Weten wat Het Groene loket voor jouw gemeente kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op en start het gesprek!