Groendak subsidie Amsterdam

Amsterdammers en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Goed voor milieu, klimaat en waterafvoer. 

In Amsterdam regent het harder en meer dan in andere delen van Nederland. Dat zorgt voor problematieken omdat het ‘oude’ rioolsysteem de toenemende waterdruk niet meer aan kan. Verstedelijking (meer gebouwen) helpt daar niet bij.

Wij ondersteunen kosteloos bij de aanvraag. Neem contact op.

Tijd voor meer groen daar waar er nog plek is. OP HET DAK.

Hoe zit het met de voorwaarden?

 • Een groen dak moet een op­per­vlak van 30 m2 of meer heb­ben. Is uw dak klei­ner dan 30 m2?
 • Het is ook mogelijk om met anderen, zoals de buren een gebundelde aanvraag in te dienen.
 • Het groe­ne dak kan mi­ni­maal 30 li­ter wa­ter per m2 op­slaan met onze sedummixmatset 40 mm zit je goed..
 • Het gaat om een be­staand object van minimaal 5 jaar oud.
 • Werkzaamheden starten pas na ontvangst be­sluit van de ge­meen­te.
 • Soms is een ver­gun­ning no­dig. U moet hier­over zelf con­tact op­ne­men met de af­de­ling Ver­gun­nin­gen van uw stads­deel.

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D

Subsidie voor groene daken in Amsterdam - Cobouw.nl

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof zorgt voor een regenbestendige stad. Het Groene Loket is aangesloten bij het netwerk en zorgt graag voor de groene daken

Amsterdam Rainproof, dat zijn jij, wij en alle andere Amsterdammers samen. We hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen – er gaat geen druppel doorheen.

Rainproof is een initiatief van de Gemeente Amsterdam en Waternet. En opgebouwd uit een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van de stad. En uiteraard is Het Groene Loket aangesloten.

https://www.rainproof.nl/

Meeuwen discussie in Leiden

Het Jaar van het Dak en de Leidse meeuwen aanpak lijken te botsen. Is dat echt nodig? Waar gaat het mis?

Trekken groene daken meeuwen aan?

Nee! Niet meer dan reguliere daken. Het Groene Loket heeft zich verdiept in het onderwerp en dat blijkt best ingewikkeld. Sommige leveranciers zeggen dat het juist een positieve werking heeft, als ook de gemeente Den Haag. Maar als je verder onderzoek doet,  lijkt die conclusie niet zo snel te trekken.

Even over het afval!

Allereerst is het algemeen bekend dat vooral het voedselafval de meeuwen aantrekt. Wanneer inwoners en bedrijven geen etenswaar laten slingeren, zal dit een veel verschil maken. Want waar vinden ze dan hun voedsel? Maar goed dat is de discussie niet.

Onderzoek?

Tot die tijd concentreren wij ons nog even op de lopende discussie. Geval is namelijk dat er na lang zoeken op het wereldwijde web, wij nog geen eenduidig antwoord hebben gevonden. Sterker nog, er wordt bar weinig over beschreven!

Er is wel veel onderzoek gedaan naar de positieve werking van een groendak op o.a. de biodiversiteit en daarmee ook vogels. Jazeker, groene daken bieden ook voedsel voor vogels doordat het een vruchtbare grond voor bijvoorbeeld insecten is. Meeuwen als specifiek soort ontbreekt echter in deze informatievoorziening. Meeuwen houden van overzicht. Hoe hoger de begroeiing van het groendak des te minder interessant. 

Intensieve daken bieden mogelijkheden.

“Het is dus wel degelijk zo dat intensieve groendaken meeuwen weren.”

Het type groendak de aantrekkingskracht om het als broedplaats te gebruiken. Zo heb je extensieve groene daken en daktuinen. In de basis gaat de voorkeur van meeuwen uit naar daken met grind, wat in de avond zijn warmte afgeeft aan de eieren (een beetje zoals zand in de natuur). Is het dak in zijn geheel vergroend met een sappig sedumtapijt, is het dan nog wel aantrekkelijk?

▷ Meeuwenoverlast - Ronada Ongediertebestrijding

Meeuwenoverlast komt steeds vaker voor op de verouderde met grind bedekte daken.

Niet heel aangenaam

Groene daken hebben een verkoelende werking en verlagen de maximale temperatuur van een dak tot 35 graden. Over het algemeen geldt ook dat een groendak vochtig blijft (al is dat steeds minder het geval), wat juist de verkoelende werking van het dak versterkt (en daarmee voor de woning en omgeving). Groene daken verlaagd de waterdruk op het riool, zuivert water en filtert de lucht. Het substraat zorgt ervoor dat de bedekking zijn vocht langer vasthoudt en de beplanting bij lange warme periodes stand houdt.

Trekken groene daken Meeuwen aan? Een intensief dak weerd meeuwen.

 

LEES HET KRANTENARTIKEL: https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200330_51167629/jaar-van-het-dak-en-meeuwenaanpak-botsen?utm_source=google&utm_medium=organicInt

Urban SINQ stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl

STADSE WAARMAKERS

Het team van het Leidse Urban Sinq zijn bedenkers en waarmakers van stedelijke plekken waar maatschappelijke betekenis en economische waarde samen optrekken en groeien. Waar mensen zich met elkaar en de omgeving kunnen verbinden en zich onderdeel voelen van een samenhangend geheel: een wijk, een stadsdeel, een stad. Plekken waar mensen zich gezonder en gelukkiger voelen in wonen, werken en verblijven.

STICHTING GEZONDE GEBIEDSONTWIKKELING

Urban sync hecht waarde aan de nauwe samenwerking met gemeenten, partners en belanghebbenden. Zo is men drukdoende de Stichting gezonde gebiedsontwikkeling. Bestaande uit een collectief van experts vanuit diverse hoedanigheden die gezamenlijk werken aan een functionele methodiek om de stad een gezonde plek te maken. Het Groene Loket is onderdeel van het kernteam.

Groendak Subsidie Leiden

Het Groene loket begeleidt bewoners bij het vergroenen van de leefomgeving. Dat betekent ook dat we graag ondersteuning bieden bij de subsidie aanvraag. Het is niet altijd even duidelijk wat de gemeente nu precies van je nodig heeft.

Voor de groendak subsidie Leiden belichten wij de onderstaande voorwaarden:

Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties. Je vraag de subsidie aan via je DigID.

Voorwaarden

Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld het de gemeente per e-mail: subsidie@leiden.nl. Of bel naar 14 071.

 • U kunt subsidie krijgen voor maximaal € 25 per m² groen dak.
 • De subsidie wordt uitbetaald na de aanleg.
 • Houdt rekening met een maximale doorlooptijd van 8 weken voor de aanvraag.
 • De minimale oppervlakte voor de aanvraag is 15 m².
 • Bewoners mogen een gezamenlijk aanvraag indien om aan het minimaal aantal meters te komen.
 • Bewoners mogen de daken zelf aanleggen.
 • Het dak wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie aangelegd.
 • Soms is er een vergunningen nodig voordat het groene dak gaat aanleggen. Online kan een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket

Vereniging van eigenaren

U kunt de subsidie Groene Daken aanvragen als vereniging van eigenaren of woningcorporatie met eHerkenning . Of als eigenaar of huurder van een woning met DigiD . U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 januari 2021.

Benodigde documentatie

 • Offerte van de kosten vanuit de leverancier en/of gespecificeerd
 • Planning van de werkzaamheden
 • Situatietekening een schets volstaat vaak
 • Foto van het dak dat je wenst te vergroenen

Vragen?

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Amstelveen

AMSTELVEEN

 • €30 – €50m2
 • Oppervlakte min. 15m².
 • Incl.schuur/garage/berging.
 • Object is ouder dan 3 jaar.
 • Collectieve aanvragen mogelijk.
 • Start aanleg na toekenning subsidie.
 • Aanleg binnen 6 maanden na de datum van toekenning.
 • Oppervlakte groter dan 40m² aanleg door bedrijven met groen keurmerk.