Goed. Helpt Leidenaren verduurzamen

Goed helpt Leidenaren bij het maken van de juiste keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en natuur. Dat is Goed voor je portemonnee, je directe leefomgeving, voor onze stad en het klimaat op aarde. Laat je inspireren!

Een zo laag mogelijke energierekening is Goed voor je portemonnee, Goed voor je directe leefomgeving, Goed voor ons klimaat. Wijkambassadeurs helpen je, zodat je fijner, goedkoper, ‘groener’ kunt wonen.

De wijkambassadeur treed naast zijn rol als energie coach sinds kort ook op als dakcoach verbonden het ‘Jaar van het Dak’ in Leiden.

Op de website vind je een verzameling aan initiatieven georganiseerd of stimuleert vanuit de gemeente Leiden. Lees meer

Meeuwen discussie in Leiden

Het Jaar van het Dak en de Leidse meeuwen aanpak lijken te botsen. Is dat echt nodig? Waar gaat het mis?

Trekken groene daken meeuwen aan?

Nee! Niet meer dan reguliere daken. Het Groene Loket heeft zich verdiept in het onderwerp en dat blijkt best ingewikkeld. Sommige leveranciers zeggen dat het juist een positieve werking heeft, als ook de gemeente Den Haag. Maar als je verder onderzoek doet,  lijkt die conclusie niet zo snel te trekken.

Even over het afval!

Allereerst is het algemeen bekend dat vooral het voedselafval de meeuwen aantrekt. Wanneer inwoners en bedrijven geen etenswaar laten slingeren, zal dit een veel verschil maken. Want waar vinden ze dan hun voedsel? Maar goed dat is de discussie niet.

Onderzoek?

Tot die tijd concentreren wij ons nog even op de lopende discussie. Geval is namelijk dat er na lang zoeken op het wereldwijde web, wij nog geen eenduidig antwoord hebben gevonden. Sterker nog, er wordt bar weinig over beschreven!

Er is wel veel onderzoek gedaan naar de positieve werking van een groendak op o.a. de biodiversiteit en daarmee ook vogels. Jazeker, groene daken bieden ook voedsel voor vogels doordat het een vruchtbare grond voor bijvoorbeeld insecten is. Meeuwen als specifiek soort ontbreekt echter in deze informatievoorziening. Meeuwen houden van overzicht. Hoe hoger de begroeiing van het groendak des te minder interessant. 

Intensieve daken bieden mogelijkheden.

“Het is dus wel degelijk zo dat intensieve groendaken meeuwen weren.”

Het type groendak de aantrekkingskracht om het als broedplaats te gebruiken. Zo heb je extensieve groene daken en daktuinen. In de basis gaat de voorkeur van meeuwen uit naar daken met grind, wat in de avond zijn warmte afgeeft aan de eieren (een beetje zoals zand in de natuur). Is het dak in zijn geheel vergroend met een sappig sedumtapijt, is het dan nog wel aantrekkelijk?

▷ Meeuwenoverlast - Ronada Ongediertebestrijding

Meeuwenoverlast komt steeds vaker voor op de verouderde met grind bedekte daken.

Niet heel aangenaam

Groene daken hebben een verkoelende werking en verlagen de maximale temperatuur van een dak tot 35 graden. Over het algemeen geldt ook dat een groendak vochtig blijft (al is dat steeds minder het geval), wat juist de verkoelende werking van het dak versterkt (en daarmee voor de woning en omgeving). Groene daken verlaagd de waterdruk op het riool, zuivert water en filtert de lucht. Het substraat zorgt ervoor dat de bedekking zijn vocht langer vasthoudt en de beplanting bij lange warme periodes stand houdt.

Trekken groene daken Meeuwen aan? Een intensief dak weerd meeuwen.

 

LEES HET KRANTENARTIKEL: https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200330_51167629/jaar-van-het-dak-en-meeuwenaanpak-botsen?utm_source=google&utm_medium=organicInt

PLNT’s circulaire daktuin ‘The Roof’

LEIDEN – PLNT, Leiden Centrum voor Innovatie & Ondernemerschap heeft in 2019 een circulaire en innovatieve daktuin geopend aan de Langegracht 70. Met deze groene testlocatie breidt PLNT haar faciliteiten voor studenten, start-ups, onderzoekers en bedrijven verder uit. Slimme innovaties, die bijdragen aan een modern stedelijk leven, kunnen vanaf nu midden in de stad getest, onderzocht en getoond worden.

Het centrum is een broedplaats waar ideeën, ondernemersvaardigheden en vindingen gedeeld worden tussen studenten, docenten, startups, ondernemers en instellingen.


The Roof wordt gerealiseerd door een breed netwerk van gebruikers en partners uit de stad en regio. De duurzame showcase en testomgeving biedt ruimte aan initiatieven op onder andere het gebied van groene daken, zon- en windenergie, sensortechnologie en voedselproductie.

Faciliteiten

De nieuwe plek, in het hart van het Singelpark, biedt ruimte voor experimenten, workshops en brainstormsessies. Hiermee wordt de samenwerking tussen partners met verschillende (duurzame) disciplines bevorderd die weer leidt tot nieuwe samenwerkingen en innovaties. Ook is er al een educatieve escaperoom te vinden op het dak, welke is gerealiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.  

Urban SINQ stedelijke ontwikkeling nieuwe stijl

STADSE WAARMAKERS

Het team van het Leidse Urban Sinq zijn bedenkers en waarmakers van stedelijke plekken waar maatschappelijke betekenis en economische waarde samen optrekken en groeien. Waar mensen zich met elkaar en de omgeving kunnen verbinden en zich onderdeel voelen van een samenhangend geheel: een wijk, een stadsdeel, een stad. Plekken waar mensen zich gezonder en gelukkiger voelen in wonen, werken en verblijven.

STICHTING GEZONDE GEBIEDSONTWIKKELING

Urban sync hecht waarde aan de nauwe samenwerking met gemeenten, partners en belanghebbenden. Zo is men drukdoende de Stichting gezonde gebiedsontwikkeling. Bestaande uit een collectief van experts vanuit diverse hoedanigheden die gezamenlijk werken aan een functionele methodiek om de stad een gezonde plek te maken. Het Groene Loket is onderdeel van het kernteam.

Groendak Subsidie Leiden

Het Groene loket begeleidt bewoners bij het vergroenen van de leefomgeving. Dat betekent ook dat we graag ondersteuning bieden bij de subsidie aanvraag. Het is niet altijd even duidelijk wat de gemeente nu precies van je nodig heeft.

Voor de groendak subsidie Leiden belichten wij de onderstaande voorwaarden:

Met de subsidie Groene Daken stimuleert de gemeente Leiden de aanleg van groene daken. Dat zijn mos-, sedum-, gras- of kruidendaken. Deze subsidie is bedoeld voor eigenaren, huurders, erfpachters, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties. Je vraag de subsidie aan via je DigID.

Voorwaarden

Bent u klaar met de werkzaamheden? Meld het de gemeente per e-mail: subsidie@leiden.nl. Of bel naar 14 071.

 • U kunt subsidie krijgen voor maximaal € 25 per m² groen dak.
 • De subsidie wordt uitbetaald na de aanleg.
 • Houdt rekening met een maximale doorlooptijd van 8 weken voor de aanvraag.
 • De minimale oppervlakte voor de aanvraag is 15 m².
 • Bewoners mogen een gezamenlijk aanvraag indien om aan het minimaal aantal meters te komen.
 • Bewoners mogen de daken zelf aanleggen.
 • Het dak wordt binnen 6 maanden na toezegging van de subsidie aangelegd.
 • Soms is er een vergunningen nodig voordat het groene dak gaat aanleggen. Online kan een vergunningscheck doen bij het omgevingsloket

Vereniging van eigenaren

U kunt de subsidie Groene Daken aanvragen als vereniging van eigenaren of woningcorporatie met eHerkenning . Of als eigenaar of huurder van een woning met DigiD . U kunt deze subsidie aanvragen tot 1 januari 2021.

Benodigde documentatie

 • Offerte van de kosten vanuit de leverancier en/of gespecificeerd
 • Planning van de werkzaamheden
 • Situatietekening een schets volstaat vaak
 • Foto van het dak dat je wenst te vergroenen

Vragen?

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Leiden start Jaar van het Dak

LEIDEN – De ‘Jaar van het Dak’ campagne is maandag officieel van start gegaan. De bedoeling is dat zoveel mogelijk inwoners en bedrijven iets met hun dak gaan doen: van groene daken en daktuinen tot zonnepanelen en wonen op het dak.

De gemeente Leiden vindt dat er nog veel ongebruikt dakpotentieel is. Daarom gaan ze samen met PLNT en RAP Leiden via social media en de campagnewebsite Leidse bewoners en ondernemers tips geven. Ook worden wijkambassadeurs bijgeschoold tot ‘dakcoach’. In online spreekuren bieden zij ondersteuning door vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld het aanleggen van een groen dak of het plaatsen van zonnepanelen.

https://www.jaarvanhetdak.nl/

Later dit jaar staan er ook fysieke bijeenkomsten op de kalender. Een voorbeeld hiervan is de opening van ‘the Showroof’ op PLNT The Field bij Leiden Centraal. Hier kunnen geïnteresseerden van dichtbij zien wat een groen dak is, en hoe je het aanlegt, bijvoorbeeld in combinatie met zonnepanelen.

BRON: Unity.nu