Hittestress in Amsterdam

In heel Nederland kampen we met hittestress. Dat verschilt per regio en locatie en heeft te maken met de aanwezige hoeveelheid groen, water en stenen.

Door de verstedelijking blijft de hitte hangen wat zorgt voor aanzienlijk hogere temperaturen op specifieke locaties. Deze hete locaties noemen we hitte-eilanden. Hier kan het tot wel 10 graden warmer zijn dan in de nabij gelegen buitengebieden.

Deze website laat zien hoe we ervoor staan in Amsterdam

Het goede nieuws is dat groen verkoeling brengt. Zo ook groene daken. De daken hebben een verkoelende werking op de woning en de omgeving. En zo zijn er nog tal van andere voordelen.

Grachten van Smaragd zet in op de woonboten

Het is een doorslaand succes. En dat is best knap van de initiatiefnemers en partners van deze charmante stichting. Woonboten voorzien van een groendak vraagt om de nodige expertise. Dat maakt dat bewoners minder gemakkelijk deze beslissing maken.

Grachten van Smaragd begrijpt heel goed waar de do’s en dont’s liggen. Heb jij een woonboot dan brengen we je graag met heb in contact.

Missie

Cadeau voor de stad Amsterdam 750 jaar In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Voor haar 700ste verjaardag, in 1975 kreeg de stad als cadeau bijvoorbeeld de welbekende boogverlichting van de bruggen over de grachten. Hoe mooi zou het zijn om Amsterdam voor haar 750ste verjaardag opnieuw te omhangen met een prachtig, ditmaal groen, sieraad? Dat zou ontstaan als alle woonboten – echte iconen van Amsterdam, voor iedereen zichtbaar – dankzij een groendak zouden veranderen in kleine smaragden stadsdiamantjes? Aaneengeregen vormen ze een schitterend sieraad: de Grachten van Smaragd.

Bomen voor Amsterdam

Bomen horen bij Amsterdam en zijn belangrijk voor de stad en voor ons. Eén boom per drie bewoners is nu de verhouding in Amsterdam. Lang niet slecht, maar waarom is er niet voor elke Amsterdammer op zijn minst één boom? Dat is wat wij willen bereiken met het project ‘Bomen voor Amsterdam’.

Wat een geweldig initiatief van de Stichting de gezonde stad

VRAAG JOUW BOOM AAN

Groendak subsidie Amsterdam

Amsterdammers en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Goed voor milieu, klimaat en waterafvoer. 

In Amsterdam regent het harder en meer dan in andere delen van Nederland. Dat zorgt voor problematieken omdat het ‘oude’ rioolsysteem de toenemende waterdruk niet meer aan kan. Verstedelijking (meer gebouwen) helpt daar niet bij.

Wij ondersteunen kosteloos bij de aanvraag. Neem contact op.

Tijd voor meer groen daar waar er nog plek is. OP HET DAK.

Hoe zit het met de voorwaarden?

  • Een groen dak moet een op­per­vlak van 30 m2 of meer heb­ben. Is uw dak klei­ner dan 30 m2?
  • Het is ook mogelijk om met anderen, zoals de buren een gebundelde aanvraag in te dienen.
  • Het groe­ne dak kan mi­ni­maal 30 li­ter wa­ter per m2 op­slaan met onze sedummixmatset 40 mm zit je goed..
  • Het gaat om een be­staand object van minimaal 5 jaar oud.
  • Werkzaamheden starten pas na ontvangst be­sluit van de ge­meen­te.
  • Soms is een ver­gun­ning no­dig. U moet hier­over zelf con­tact op­ne­men met de af­de­ling Ver­gun­nin­gen van uw stads­deel.

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D

Subsidie voor groene daken in Amsterdam - Cobouw.nl

Buurtgroen 020

Buurtgroen020 is een interactief platform voor en door groene Amsterdammers. Doel is om een brede beweging te ontwikkelen die zich actief inzet voor groen in de buurt (buurtgroen). Kennis en netwerk zijn essentieel; hier zorgt dit platform voor. Ambitie is om samen ervoor te zorgen dat iedere Amsterdammer in een groene, gezonde en duurzame buurt kan wonen en werken! 

Iedereen die een profiel aanmaakt kan actief deelnemen aan dit kennis- en netwerkplatform en ontvangt de wekelijkse nieuwsbrief. Amsterdammers kunnen via dit platform netwerken en elkaar helpen met groene buurtinitiatieven. Wanneer je een profiel hebt aangemaakt kan je zelf iets plaatsen (bv. een project, activiteit, vraag, aanbod of organisatie). Wanneer je iets plaatst wordt het direct getoond op het platform en in de wekelijkse nieuwsbrief. Richtlijn is dat de geplaatste content betrekking heeft op buurtgroen in Amsterdam en dat het informatief, verbindend en opbouwend is.

ANMEC

Natuur&Milieuteam Zuid

Amsterdam Rainproof

IVN Amsterdam

De Gezonde Stad

Urbaniahoeve

Bloei&Groei

Groene Buurten

Gemeente Amsterdam 

https://buurtgroen020.nl/

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof zorgt voor een regenbestendige stad. Het Groene Loket is aangesloten bij het netwerk en zorgt graag voor de groene daken

Amsterdam Rainproof, dat zijn jij, wij en alle andere Amsterdammers samen. We hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen – er gaat geen druppel doorheen.

Rainproof is een initiatief van de Gemeente Amsterdam en Waternet. En opgebouwd uit een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van de stad. En uiteraard is Het Groene Loket aangesloten.

https://www.rainproof.nl/