Zakelijke

Voordelen

◦ Het Groene Loket ◦ Het Groene Loket ◦ Het Groene Loket ◦ Het Groene Loket ◦ Het Groene Loket

Hoe goed is een gebouw bestand tegen de klimaatrisico’s.

Klimaatadaptatie vastgoed, betreft de mate waarin een gebouw bestand is tegen fysieke gevolgen van klimaatrisico’s.

  • hitte (ongezond binnenklimaat, afnemende arbeidsproductiviteit),
  • extreme regen (het water kan niet weg, lekkages),
  • droogte (verzakking door bodemdaling en paalrot) en
  • overstroming (pand onder water).

Het is noodzakelijk om hier aandacht aan te besteden. Een zakelijk groendak levert daarbij een functionele bijdrage.

Er zijn diverse financiële regelingen ter stimulering van de aanschaf van zakelijke groendaken. Onlangs is er een nieuwe subsidie beschikbaar gesteld voor maatschappelijk vastgoed. Lees meer >> * Het is op dit moment niet mogelijk DUMAVA aan te vragen. De regeling is eerder gesloten dan verwacht

Het Groene Loket - groendak van de zaak- bedrijfspand
Verkoelende werking
Energie besparend
regenwaterbuffering - duurzame investering
Subsidie mogelijkheden en fiscaal voordeel

(verkoelende) isolatie

Het binnenklimaat wordt door de isolerende werking van een groendak beter beheersbaar. Met name in de zomer heeft dit effect.

Dankzij de verbeterde isolatie ontstaat een gelijkmatiger temperatuurverloop met minder temperatuurschommelingen.

In de winter heeft het groendak een warmte regulerend effect. In de zomer een verkoelende werking en blijft het pand tot 4°C koeler.

 

Energie(k) resultaat

De verkoelende werking zorgt voor een verlaagd verbruik van energie door airco’s en een verhoogd rendement van zonnepanelen.

De verkoelende werking van het zakelijke groendak zorgt voor een besparing van energieverbruik van airco’s tot wel 75%. 

De koele ondergrond verbetert de warmteafvoer, waardoor het rendement van zonnepanelen stijgt met ca. 12%. 

 

Duurzame investering

Groene daken beschermen je zakelijke pand tegen de gevolgen van extremer wordende weersomstandigheden en voorkomen lekkages.

Weersinvloeden als hagel en UV-straling tasten het dak niet langer aan.  De waterbufferende functie voorkomt regenwateroverlast.  

Bij een vernieuwd dak wordt de levensduur met 2-3 x verlengd tot zomaar 60 jaar.  

 

Financiele voordelen

Een groendak is een duurzame investering voor het vastgoed en komt daarom in aanmerking voor de MIA en Vamil-regeling. 

De MIA is een aftrekpost voor duurzame investeringen. Met de Vamil-regeling schrijf je duurzame investeringen versneld af. 

Vanuit gemeenten, provincies en waterschappen wordt de aanleg van groene daken gesubsidieerd.

Groendak

van de zaak

We helpen je graag bij jouw dakenplan en het samenstellen van jouw groendak. MVO rijkt verder dan de muren van jouw bedrijfspand. 

Ondersteun je medewerkers bij het nieuwe thuiswerken en zorg voor een gezond en duurzaam woonwerkklimaat en vitale werknemers. Wat dacht je van het toegankelijk maken van de aanschaf van groene daken via jou als werkgever?

Ga in gesprek met Het Groene Loket en ontdek hoe wij jou als werkgever of werknemer kunnen ondersteunen bij het aanbieden van ‘Groendak van de zaak’, zodat we samen kunnen werken aan een groene, koele en regenbestendige woon- en werkomgeving.

Groene groet, 
Tamara van Dijk – Oprichter Het Groene Loket en bedenker van ‘Groendak van de zaak’

Bel: 020 772 0488
Of mail: tamara@hetgroeneloket.nl

© Het concept ‘Groendak van de zaak’ is i-depot gecertificeerd

Groendaken wijkaanpak - amsterdam - organiseren - het groene loket