Hittestress in Amsterdam

In heel Nederland kampen we met hittestress. Dat verschilt per regio en locatie en heeft te maken met de aanwezige hoeveelheid groen, water en stenen.

Door de verstedelijking blijft de hitte hangen wat zorgt voor aanzienlijk hogere temperaturen op specifieke locaties. Deze hete locaties noemen we hitte-eilanden. Hier kan het tot wel 10 graden warmer zijn dan in de nabij gelegen buitengebieden.

Deze website laat zien hoe we ervoor staan in Amsterdam

Het goede nieuws is dat groen verkoeling brengt. Zo ook groene daken. De daken hebben een verkoelende werking op de woning en de omgeving. En zo zijn er nog tal van andere voordelen.

Grachten van Smaragd zet in op de woonboten

Het is een doorslaand succes. En dat is best knap van de initiatiefnemers en partners van deze charmante stichting. Woonboten voorzien van een groendak vraagt om de nodige expertise. Dat maakt dat bewoners minder gemakkelijk deze beslissing maken.

Grachten van Smaragd begrijpt heel goed waar de do’s en dont’s liggen. Heb jij een woonboot dan brengen we je graag met heb in contact.

Missie

Cadeau voor de stad Amsterdam 750 jaar In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Voor haar 700ste verjaardag, in 1975 kreeg de stad als cadeau bijvoorbeeld de welbekende boogverlichting van de bruggen over de grachten. Hoe mooi zou het zijn om Amsterdam voor haar 750ste verjaardag opnieuw te omhangen met een prachtig, ditmaal groen, sieraad? Dat zou ontstaan als alle woonboten – echte iconen van Amsterdam, voor iedereen zichtbaar – dankzij een groendak zouden veranderen in kleine smaragden stadsdiamantjes? Aaneengeregen vormen ze een schitterend sieraad: de Grachten van Smaragd.

Bomen voor Amsterdam

Bomen horen bij Amsterdam en zijn belangrijk voor de stad en voor ons. Eén boom per drie bewoners is nu de verhouding in Amsterdam. Lang niet slecht, maar waarom is er niet voor elke Amsterdammer op zijn minst één boom? Dat is wat wij willen bereiken met het project ‘Bomen voor Amsterdam’.

Wat een geweldig initiatief van de Stichting de gezonde stad

VRAAG JOUW BOOM AAN

Groendak subsidie Amsterdam

Amsterdammers en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het aanleggen van groene daken en gevels. Goed voor milieu, klimaat en waterafvoer. 

In Amsterdam regent het harder en meer dan in andere delen van Nederland. Dat zorgt voor problematieken omdat het ‘oude’ rioolsysteem de toenemende waterdruk niet meer aan kan. Verstedelijking (meer gebouwen) helpt daar niet bij.

Wij ondersteunen kosteloos bij de aanvraag. Neem contact op.

Tijd voor meer groen daar waar er nog plek is. OP HET DAK.

Hoe zit het met de voorwaarden?

  • Een groen dak moet een op­per­vlak van 30 m2 of meer heb­ben. Is uw dak klei­ner dan 30 m2?
  • Het is ook mogelijk om met anderen, zoals de buren een gebundelde aanvraag in te dienen.
  • Het groe­ne dak kan mi­ni­maal 30 li­ter wa­ter per m2 op­slaan met onze sedummixmatset 40 mm zit je goed..
  • Het gaat om een be­staand object van minimaal 5 jaar oud.
  • Werkzaamheden starten pas na ontvangst be­sluit van de ge­meen­te.
  • Soms is een ver­gun­ning no­dig. U moet hier­over zelf con­tact op­ne­men met de af­de­ling Ver­gun­nin­gen van uw stads­deel.

https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B70FA1281-D6BE-44C1-B8F8-9418219BD5A8%7D

Subsidie voor groene daken in Amsterdam - Cobouw.nl

Buurtgroen 020

Buurtgroen020 is een interactief platform voor en door groene Amsterdammers. Doel is om een brede beweging te ontwikkelen die zich actief inzet voor groen in de buurt (buurtgroen). Kennis en netwerk zijn essentieel; hier zorgt dit platform voor. Ambitie is om samen ervoor te zorgen dat iedere Amsterdammer in een groene, gezonde en duurzame buurt kan wonen en werken! 

Iedereen die een profiel aanmaakt kan actief deelnemen aan dit kennis- en netwerkplatform en ontvangt de wekelijkse nieuwsbrief. Amsterdammers kunnen via dit platform netwerken en elkaar helpen met groene buurtinitiatieven. Wanneer je een profiel hebt aangemaakt kan je zelf iets plaatsen (bv. een project, activiteit, vraag, aanbod of organisatie). Wanneer je iets plaatst wordt het direct getoond op het platform en in de wekelijkse nieuwsbrief. Richtlijn is dat de geplaatste content betrekking heeft op buurtgroen in Amsterdam en dat het informatief, verbindend en opbouwend is.

ANMEC

Natuur&Milieuteam Zuid

Amsterdam Rainproof

IVN Amsterdam

De Gezonde Stad

Urbaniahoeve

Bloei&Groei

Groene Buurten

Gemeente Amsterdam 

https://buurtgroen020.nl/

Rooftop Revolution

Rooftop Revolution brengt natuurgebieden terug de stad in. Waar? Op het grootste braakliggende terrein: de daken! Wij adviseren eigenaren hoe zij hun dak kunnen verduurzamen, helpen “daklozen” om hun uitzicht te verbeteren en ondersteunen overheden in hun klimaatadaptatie ambitie.

Heb jij al vve of woning corporatie een mooie uitdaging? Laat je inspireren:

Amsterdam Rainproof

Amsterdam Rainproof zorgt voor een regenbestendige stad. Het Groene Loket is aangesloten bij het netwerk en zorgt graag voor de groene daken

Amsterdam Rainproof, dat zijn jij, wij en alle andere Amsterdammers samen. We hebben een doel: Amsterdam bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. De hoosbuien veroorzaken schade, vooral omdat de stad verhardt met gebouwen, asfalt en betegelde tuinen – er gaat geen druppel doorheen.

Rainproof is een initiatief van de Gemeente Amsterdam en Waternet. En opgebouwd uit een sterk netwerk van diverse organisaties die zich actief inzetten voor het regenbestendig maken van de stad. En uiteraard is Het Groene Loket aangesloten.

https://www.rainproof.nl/

Goed. Helpt Leidenaren verduurzamen

Goed helpt Leidenaren bij het maken van de juiste keuzes. Bijvoorbeeld op het gebied van energie en natuur. Dat is Goed voor je portemonnee, je directe leefomgeving, voor onze stad en het klimaat op aarde. Laat je inspireren!

Een zo laag mogelijke energierekening is Goed voor je portemonnee, Goed voor je directe leefomgeving, Goed voor ons klimaat. Wijkambassadeurs helpen je, zodat je fijner, goedkoper, ‘groener’ kunt wonen.

De wijkambassadeur treed naast zijn rol als energie coach sinds kort ook op als dakcoach verbonden het ‘Jaar van het Dak’ in Leiden.

Op de website vind je een verzameling aan initiatieven georganiseerd of stimuleert vanuit de gemeente Leiden. Lees meer

Meeuwen discussie in Leiden

Het Jaar van het Dak en de Leidse meeuwen aanpak lijken te botsen. Is dat echt nodig? Waar gaat het mis?

Trekken groene daken meeuwen aan?

Nee! Niet meer dan reguliere daken. Het Groene Loket heeft zich verdiept in het onderwerp en dat blijkt best ingewikkeld. Sommige leveranciers zeggen dat het juist een positieve werking heeft, als ook de gemeente Den Haag. Maar als je verder onderzoek doet,  lijkt die conclusie niet zo snel te trekken.

Even over het afval!

Allereerst is het algemeen bekend dat vooral het voedselafval de meeuwen aantrekt. Wanneer inwoners en bedrijven geen etenswaar laten slingeren, zal dit een veel verschil maken. Want waar vinden ze dan hun voedsel? Maar goed dat is de discussie niet.

Onderzoek?

Tot die tijd concentreren wij ons nog even op de lopende discussie. Geval is namelijk dat er na lang zoeken op het wereldwijde web, wij nog geen eenduidig antwoord hebben gevonden. Sterker nog, er wordt bar weinig over beschreven!

Er is wel veel onderzoek gedaan naar de positieve werking van een groendak op o.a. de biodiversiteit en daarmee ook vogels. Jazeker, groene daken bieden ook voedsel voor vogels doordat het een vruchtbare grond voor bijvoorbeeld insecten is. Meeuwen als specifiek soort ontbreekt echter in deze informatievoorziening. Meeuwen houden van overzicht. Hoe hoger de begroeiing van het groendak des te minder interessant. 

Intensieve daken bieden mogelijkheden.

“Het is dus wel degelijk zo dat intensieve groendaken meeuwen weren.”

Het type groendak de aantrekkingskracht om het als broedplaats te gebruiken. Zo heb je extensieve groene daken en daktuinen. In de basis gaat de voorkeur van meeuwen uit naar daken met grind, wat in de avond zijn warmte afgeeft aan de eieren (een beetje zoals zand in de natuur). Is het dak in zijn geheel vergroend met een sappig sedumtapijt, is het dan nog wel aantrekkelijk?

▷ Meeuwenoverlast - Ronada Ongediertebestrijding

Meeuwenoverlast komt steeds vaker voor op de verouderde met grind bedekte daken.

Niet heel aangenaam

Groene daken hebben een verkoelende werking en verlagen de maximale temperatuur van een dak tot 35 graden. Over het algemeen geldt ook dat een groendak vochtig blijft (al is dat steeds minder het geval), wat juist de verkoelende werking van het dak versterkt (en daarmee voor de woning en omgeving). Groene daken verlaagd de waterdruk op het riool, zuivert water en filtert de lucht. Het substraat zorgt ervoor dat de bedekking zijn vocht langer vasthoudt en de beplanting bij lange warme periodes stand houdt.

Trekken groene daken Meeuwen aan? Een intensief dak weerd meeuwen.

 

LEES HET KRANTENARTIKEL: https://m.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20200330_51167629/jaar-van-het-dak-en-meeuwenaanpak-botsen?utm_source=google&utm_medium=organicInt

PLNT’s circulaire daktuin ‘The Roof’

LEIDEN – PLNT, Leiden Centrum voor Innovatie & Ondernemerschap heeft in 2019 een circulaire en innovatieve daktuin geopend aan de Langegracht 70. Met deze groene testlocatie breidt PLNT haar faciliteiten voor studenten, start-ups, onderzoekers en bedrijven verder uit. Slimme innovaties, die bijdragen aan een modern stedelijk leven, kunnen vanaf nu midden in de stad getest, onderzocht en getoond worden.

Het centrum is een broedplaats waar ideeën, ondernemersvaardigheden en vindingen gedeeld worden tussen studenten, docenten, startups, ondernemers en instellingen.


The Roof wordt gerealiseerd door een breed netwerk van gebruikers en partners uit de stad en regio. De duurzame showcase en testomgeving biedt ruimte aan initiatieven op onder andere het gebied van groene daken, zon- en windenergie, sensortechnologie en voedselproductie.

Faciliteiten

De nieuwe plek, in het hart van het Singelpark, biedt ruimte voor experimenten, workshops en brainstormsessies. Hiermee wordt de samenwerking tussen partners met verschillende (duurzame) disciplines bevorderd die weer leidt tot nieuwe samenwerkingen en innovaties. Ook is er al een educatieve escaperoom te vinden op het dak, welke is gerealiseerd in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland.